Behandelcentrum Heideheuvel

Soestdijkerstraatweg 129, Hilversum.

Specialistisch centrum voor mensen met chronische longaandoeningen en kinderen met ernstig overgewicht.

Voorheen Astmacentrum Heideheuvel, onderdeel van KBCZ, Koepel Behandelcentra Chronisch Zieken, waartoe ook behoorde het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD).
In 2007 bestuurlijke fusie met Revalidatiecentrum De Trappenberg te Huizen.

Vanaf 1-10-2010: Merem Behandelcentra
Hieronder vallen: Behandelcentrum Heideheuvel, Nederlands Astmacentrum Davos en Revalidatiecentrum de Trappenberg.

Heideheuvel bestaat sinds 1 september 1950.
Aanvankelijk gehuisvest in villa aan de Witte Kruislaan (1880, nu Media Academie) en sinds 1 februari 1974 op de huidige locatie.

Gelegen tussen de Soestdijkerstraatweg, ziekenhuis Hilversum en Monnikenberg

Terrein van Heidehevel van het vroegere Heidepark.
Van Heidepark resteren nog de tuinmanswoning en toegangspalen.
In de tuinmanswoning woonde vanaf 1974 tot aan haar pensionering in 1989 de arts mw C.F. (Toos) Schüller, hoofd medische afdeling van Heideheuvel.
Restauratie van het huisje in 1990.
Daarna bewoond door de tuinman van het complex.

Externe links:
Website Merem
Website Heideheuvel en NAD
Website Revalidatiecentrum De Trappenberg

Tuinmanswoning
Toegangspalen