Heidepark

Oorspronkelijk: Hoeve ter Heide

Gemeente Hilversum

Ligging:

Het oorspronkelijke Gooiersbos, een oerbos is in de late middeleeuwen gekapt.
De (arme) grond werd gebruikt door de Erfggooiers voor het weiden van hun schapen.
In 1836 (KB 12 juli) heeft de eerste heideverdeling plaatsgevonden tussen de Erfgooiers en de Staat (Domeinen).
Het deel van de Staat is verkaveld en verkocht door Domeinen op 28 december 1843 olv notaris Albertus Perk.
Ernest van de Velde kocht twee kavels (nrs 43 en 44).
Hij liet er een huis, stal, koepel en later een boerderij bouwen.
Op 1 juli 1848 kocht Herman Adriaan Bake (Geb. 3-10-1809 te Zutphen; miv 4 februari 1853 kreeg hij de achternaam van zijn vrouw, van den Wall erbij) het landgoed met opstallen.
Hij werkte als ingenieur-werktuigkundige bij de Rhijn Spoorweg (voorloper van de NS).
Vanaf 1845 was hij waarnemend muntmeester in Utrecht.
In 1847 muntmeester.
Van den Wall Bake beboste het terrein, dat zich uitstrekte tot Anna's Hoeve.
Hij breidde zijn bezit uit met o.a Monnikenberg en het Cronebos.
Voor de aanleg van de spoorlijn tussen Hilversum en Baarn (1874) moest hij een stuk grond afstaan.
Zijn weduwe bleef op Heidepark wonen na zijn overlijden op 29 juni 1874.
Zoon H.W.A. van den Wall Bake liet voor zich de villa Heidezicht aan de Soestdijkerstraatweg 86 bouwen.
Zoon H.A.D. van den Wall Bake woonde aan de Utrechtseweg 47.
De jongste zoon Rudolf, die het trace van de spoorlijn Amsterdam-Amersfoort bepaalde in dienst van de H.IJ.S.M., woonde vanaf 1903 op Heidepark.
Hij overleed op 5 juli 1910.
Zijn weduwe bleef er wonen.
Van 1922 tot 1931 woonde er jhr J.A. van Kretschmar van Veen.
Na diens dood bleef zijn weduwe, Clara Peggy van Kretschmar van Veen-van de Poll, er nog 2 jaar wonen.
Zij was eigenaresse van het Smithuyserbos.
Vanaf 1937 werd Heidepark een hotel, gerund door L.G. handelaar.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het leeg.
Na de oorlog diverse bewoners.
Vanaf 1966 weer hotel (C.J. Pilger)
In 1971 sloop.
Op het westelijke deel werd astmacentrum Heideheuvel gebouwd.
Op het oostelijke deel twee villa's.
De tuinmanswoning, nu Soestdijkerstraatweg 131, is behouden gebleven en tijdelijk gebruikt als artsenwoning voor Heideheuvel.