vm RK Rosaschool voor meisjes

Brink 25, Laren

School bij het ernaast gebouwde klooster van de zusters Dominicanessen, 1881, nu "De Warrekam".