vm Boerderij "De Maatschappij"

Eemnesserweg 35, Laren.

19e eeuw, saksische boerderij

De naam herinnert aan de oprichting van de "Maatschappij ter bevordering van de cultuur in Gooyland" door o.a jhr mr Cornelis Backer (Larenberg) en notaris en gemeente-secretaris Albertus Perk (Hilversum).
Backer was directeur van het noordelijke deel, Perk van het zuidelijke deel.

Rijksmonument nr 23938