Villa Elwin

Bothalaan 1, Hilversum
Architect: W. Langhout, 1902
Eclectische overgangsstijl
Opdrachtgeefster: mevr. J.E. van Iterson-Viruly.

De in 1947 opgerichte Wereldomroep (Stichting Radio Nederland Wereldomroep) vestigde zich in deze villa.

Gemeentelijk Monument