Gedenkkruis


Gedenkkruis op de Bussummerheide, gemeente Hilversum
iets ten zuiden van de Dorotheagaarde in Bussum.
Ter nagedachtenis aan de 5 verzetsmensen die hier in 1941 zijn gefusilleerd:
A.A. Bosschart, L.A.R.J. van Hamel, R.P. s' Jacob, C. van der Vegte en A.J.L. van Zomeren.

Eenvoudig kruis sinds 1945.
In 1978 vervangen door huidige kruis.

Anne Anton Bosschart,
geboren 5-1-1897, initiatiefnemer en mede-oprichter van Vrij Nederland.
In december 1940 gearresteerd.
Op 29 september 1941 gefusilleerd.

Mr. Rudolf Pieter s'Jacob, geboren 8-9-1905 te Almelo, was advocaat in Amsterdam, mede-oprichter van vrij Nederland.
In december 1940 gearresteerd.
Op 29 september 1941 gefusilleerd.

Cornelis van der Vegte,
geboren 1-2-1900 te Amsterdam, was directeur van het advertentiebedrijf van de N.V. De Arbeiderspers te Amsterdam
Mede-oprichter van Vrij Nederland.
Daarnaast was hij verbindingsman voor de Engelsen.
Eind december 1940 gearresteerd.
Op 29 september 1941 gefusilleerd.

Lodewijk (Lodo) Anne Rinse Jetze van Hamel,
geboren 6 juni 1915 te Nieuwersluis, was luitenant ter zee tweede klasse bij de marine.
In augustus 1940 door Engels vliegtuig gedropt in Nederland.
Verzamelde hier voor hen militaire inlichtingen.
In oktober 1940 opgepakt door de Nederlandse politie en aan de Duitsers overgedragen.
Op 16 juni 1941 gefusilleerd.
Kreeg na de oorlog posthuum de Militaire Willemsorde, ridder 4e klasse.

Andreas Johannes Leendert (Han) van Zomeren,
geboren 16 juli 1920 teAmsterdam, was bedrijfsleider van drukkerij van Zomeren in Amsterdam.
Drukte in de oorlog anti-Duitse pamfletten voor de CPN.
Werd op 26 augustus 1941 door de Duitsers gearresteerd.
Hij werd ter dood veroordeeld en op 10 oktober 1941 gefusilleerd.

NB: Op de foto's uit 2006 blijkt de naam van A.J.L. van Zomeren nog niet op het kruis vermeld te staan.
In 2007 is de naam van van Zomeren toegevoegd.

2006
2010