Het Mouwtje
Grasland, doorsneden door zanderijsloten, ten noorden van de Huizerweg in Bussum.