Plaquette voor Jackle Miedema
NS-station Naarden-Bussum

NS-medewerker die als gevolg van ooorlogshandelingen is overleden.