Naschoolse opvang

Augustinushof 61a, Hilversum
Oorspronkelijk openbare kleuterschool "Zonnestraaltje"

Gebouwd in 1971
Architect: S. Joustra, hoofd ingenieur Publieke Werken gemeente Hilversum.