Electrobuurt

Hilversum
Arbeiderswoningen uit de jaren '20 van de vorige eeuw.
Gebouwd door de Bouwvereniging St. Joseph, oorspronkelijk een vrijwilligersorganisatie vanuit de RK Arbeidersbeweging.
Architect van de Bouwvereniging was Nic. Andriessen.

Plannen van de Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken om de buurt te slopen en te vervangen door nieuwbouw stuitten op heftig verzet van bewoners en politiek.
Inmiddels heeft de Stichting besloten de huizen te gaan renoveren.
Mogelijk dat het College van B&W, na de daarvooreiste procedures, in het voorjaar van 2009 de buurt aanwijst als gemeentelijk monument.

De buurt bestaat uit de complexen 2, 3 en 4:
Complex 2 (nu 102) uit 1922:
Jan van der Heydenstraat 102 t/m 122
Voltastraat 81 t/m 117
Eemneserweg 142 t/m 166
Wattstraat 1 t/m 15
Wattstraat 2 t/m 12

Complex 3 (nu 103); 1924
Jan van der Heydenstraat 124 t/m 152
Ohmstraat 27 t/m 77
Voltastraat 32 t/m 62

Complex 4 (nu 103); uit 1926
Ampèrestraat 35 t/m 55
Coulombstraat 1 t/m 15
Coulombstraat 2 t/m 32
Ohmstraat 1 t/m 19
Ohmstraat 21 t/m 25
Voltastraat 20 t/m 30
Voltastraat 75 t/m 79

Totaal 176 woningen

Woningen in procedure voor Gemeentelijk Monument

Complex 2
Complex 4
Complex 3