Katholiek Lyceum Het Gooi, Groot Goylant

Van Linschotenlaan 501, 1212 GG Hilversum

Architecten: Wiegerinck, van Balen, Dorigo Architecten NV Arnhem, 1968
School voor VMBO
Gebouwd als Lagere Technische School

Website school