Ludensbuurt, of Abdij van Eltenbuurt
onderdeel van het Erfgooierskwartier.
Hilversum
Straten: Erfgooiersstraat, Ludensstraat, Stad en Landestraat.
Straten vernoemd naar de erfgooiers:
- Stad en Lande: de vereniging van Erfgooiers
- Emiel Luden: bestuurder van Stad en Lande
Gebouwd in 1917 door de Woningbouwvereniging van Erfgooiers, gesticht in 1914. Gebouwd voor arme arbeiders.
Huizen thans eigendom van woningcorporatie de Alliantie.