Rosarium Hilversum


Boomberglaan
In de wijk Boomberg, onderdeel van de Noordwestelijke Villawijk

Rozentuin.

Gemeentelijk Monument

De gebroeders de Groot verkochten in 1879 de grond met een servituut, op basis waarvan het terrein niet hoger dan 1,25m bebouwd mocht worden.
In 1913 kreeg de gemeente Hilversum de grond in eigendom van H.E. Kleijn van Willigen.
Ontwerp van het rosarium was van K. Rysdorp, plantsoenopzichter in Hilversum, 1913
Tuinarchitect D.F. Tersteeg uit Naarden stelde een aantal aanpassingen voor.

In het midden staat sinds 1949 het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog, van de kunstenaar V.P.S. Esser.
De tekst:

"Gedenk wier harten in geweld en nood
't onrecht weerstonden tot hun 't bloed ontvlood
O offers, die als zaad zijn in de voren
's lands vrijheid leeft, herboren uit de dood."


is van Garmt Stuiveling.