Villa Overbosch

Soestdijkerstraatweg 102, Hilversum.

Gebouwd door Herman Willem Alexander van den Wall Bake, die voordien in villa Heidezicht - Soestdijkerstraatweg 86 woonde.
Na zijn overlijden in 1928 bleef zijn weduwe Cornelia Geertruida Kraijenhof van de Leur er wonen tot haar dood in 1943.
Villa werd daarna bewoond door mw Clara Peggy van de Poll-van Kretschmar van Veen uit Den Haag.
Laatste particuliere eiegenaar: Charlotte Deterding - Knaack.

Huidige bestemming: Herstellingsoord, sinds 1955.

Website.

Op 1 juni 1905 oprichting van de Nederlandsche Vereeniging tot het Oprichten en Instandhouden van Herstellingsoorden voor Handels- en kantoorbedienden en Handelsreizigers.
Initiatiefnemer: Nico Kampman uit Dordrecht.
In 1920 herstellingsoord Denneheuvel in Ossendrecht.
1930-1956: Herstellingsoord Dennenrust in Renkum.
1955: Ch. Deterding-Knaack schenkt haar villa aan de Vereniging.

Huidige naam vereniging: Vereniging Dennenheuvel