Vredespaal

Op 21 september 2017 onthulden kinderburgemeester Willemijn de Groot en Maurice van Kouwen, directeur van de Gooise Daltonschool, de vredespaal op het centrale plein in de Hilversumse Meent.
De Daltonschool is voorgedragen door Tukkie Tuk, welzijnswerker in Hilversum-Oost. Zij was de ontvanger van de Vredespaal 2016.
Zij koos voor de Daltonschool omdat er in alle groepen bewust wordt gewerkt om een vreedzame school te zijn. Om met elkaar op te trekken, zonder te pesten. Zonder elkaar te negeren, zonder het conflict te zoeken. En daar waar problemen ontstaan worden deze met elkaar in onderling overleg opgelost. De school vervult hiermee ook een verbindende functie in de buurt.

De Kapel is in 2014 begonnen met het waarderen van mensen en organisaties in Hilversum die zich inzetten voor vrede: het bevorderen van verdraagzaamheid, verbinding en veiligheid. Elk jaar wordt in de vredesweek in september een paal geplaatst met in vier talen de boodschap 'Moge er vrede op aarde zijn'.
Met het plaatsen van vredespalen wil de Kapel, de geloofsgemeenschap van vrijzinnigen, doopsgezinden en remonstranten, het vizier richten op het vele wat er tussen mensen goed gaat in Hilversum. In Hilversum zijn in totaal 7 vredespalen geplaatst bij:

  • 2014 - De Kapel
  • 2015 - St. Vituskerk
  • 2016 - wijkcentrum St. Joseph
  • 2017 - Gooise Daltonschool
  • 2018 - woondienstencentrum Lopes Dias
  • 2019 - wijkcentrum en speeltuin De Zoutkeet
  • 2020 - Rosarium (in 2022 vernield)

De cyclus van zeven vredespalen werd op 30 november 2021 afgerond met het planten van de Hiroshima vredesboom door burgemeester Pieter Broertjes, in de tuin van de Kapel. De boom is opgekweekt in de Hortus Botanicus in Leiden uit zaad van een Japanse notenboom (ginko biloba), overlever van het bombardement op Hiroshima.
Planten vredesboom op Youtube

Bron: website De Kapel