Clemens Maria Hofbauer kerk


Bosdrift 55, Hilversum
1914; architect: J.W.A. van Gils 1922; vergroot (voorportaal) door Jos Cuypers.
Neoromaans en neobyzantijns.

Niet meer als kerk in gebruik.

Op 18 augustus 2004 heeft de Raad van State (in zaak bisdom Haarlem tegen staatssecretaris OCW)
het besluit van de staatssecretaris (van 14 november 2001) om de kerk tot beschermd monument te bestempelen als rechtmatig aangemerkt.
Daarmee is de monumentenstatus voor de kerk definitief.
Augustus 2007: Gemeente Hilversum komt met ontwerpbesluit tot restauratie van kerk en orgel.
Het Kabinet heeft op 12 juni 2009 een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de restauratie.

Pand in december 2010 aangekocht door de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en exploitatie van Industrieel Erfgoed (Boei). De restauratie begonnen op 22 december 2010.

Het Steinmeyer orgel uit 1924 verhuist naar de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurenden Bijstand (Mariakerk, koepelkerk) in Bussum.

Rijksmonument.

Voor meer informatie:
Website van de St Vrienden van de Clemenskerk Hilversum: www.clemenskerkhilversum.nl