voormalige Kerk van de Gereformeerde Gemeente


Kerkgebouw met pastorie
Albertus Perkstraat 4 en 4a, 1217 NS Hilversum.
1921, architect: B.H. Bakker

Aangekocht door Stichting Philadelphia Zorg.
Wordt verbouwd tot zelfstandige woonzorg-eenheden met gemeenschappelijke voorzieningen voor verstandelijk gehandicapten.