Leger des Heils


Bussumerstraat 27a, Hilversum

Voorheen gebruikte het Leger des Heils het voor deze instelling gebouwde pand aan de Kerkstraat 38a.