Grenspalen

Tuin bij Agter Kampen 55, Laren.

Deze grenspalen uit 1719 stonden oorspronkelijk op de grens van de provincies Noord-Holland en Utrecht.
Nr 5 tussen Rijksweg A1 en 't Laer.
Nr 21 op de hoek Egelshoek en Kanaaldijk.
Op deze plaatsen zijn in 1925 nieuwe palen geplaatst.

Meer over de grenspalen.