Gezondheidssentrum

Hugo de Grootlaan, Weesp

Biedt onderdak aan 5 huisartsen, apotheek, fysiotherapiepraktijk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Thuiszorg, Speel-o-theek, polikliniek Tergooiziekenhuizen>br> Boven het centrum 10 sociale huurwoningen.

Architecten: Eras Architecten, Soest
Verwachte oplevering: eind 2010

Eigenaar en exploitant: woningcorporatie "De Woningbouw".