Hoofdgebouw Zonnestraal

1928, architect J. Duiker, samen met Ir. J.G. Wiebenga.
Gebouw voor de ondersteunende functies: watertoren, ketelhuis, keuken, apotheek, behandelkamers en (op de verdieping) gemeenschappelijke eet- en recreatiezaal.

Meerdere malen verbouwd en uitgebreid. In 1978 zijn de stalen kozijnen vervangen door aluminium.
Tot 1991 in gebruik geweest.
Laatste restauratie met herstel van het oorspronkelijke ontwerp afgerond eind 2003.

Rijksmonument

Oktober 2006