Nazorgwoningen

In 1938 blok van 3 woningen, links van de ingang aan de van Ghentlaan. (Rijksmonument)
Ontwerp: B. Bijvoet
Gefinancierd door de diamantair M.L. van Moppes.
In de tuin staat een gedenkbank voor zijn echtgenote Eugenie Moppes-Rose (1857-1932) (Rijksmonument)

In 1952 2 blokken van elk 6 woningen, aan weg naar Zonnepark (Rading)
Ontwerp: B. Bijvoet en G.H. Holt.