Vondelkwartier Bussum

Brederodelaan
Constantijn Huygenslaan
Jacob Catslaan
Jacob Catsplein
Oud Bussummerweg
Tesselschadelaan
Vondellaan

K.P.C. de Bazel stelde in 1908 een Plan van Wegenaanleg op voor de uitbreiding van Bussum.
Hierin waren de wegen die het latere Vondelkwartier omsluiten al opgenomen.
Het definitieve stratenplan van het Vondelkwartier is van gemeente-architect G. Hartstra.
Er was plaats voor 105 middenstandswoningen te bouwen door:

Bouw in 1921. In aanvulling hierop werden nog 21 woningen gebouwd aan:
Huizerweg en Jozef Israëlslaan,
architecten Jan Rebel (11), A.H. van Wamelen (6),
alsmede aan de Jacob Ruysdaellaan, architect G. Hartstra (4).
Bouw in 1921

G. Hartstra

Gemeentearchitect. Ontwierp voor de huisvesting van gemeenteambtenaren 12 woningen aan:
Blok 1: Constantijn Huygenslaan 7-13
blok 2: Constantijn Huygenslaan 14-18 en Brederodelaan 17
blok 3: Vondellaan 21-27

Het betreft 3 blokken van 4 woningen

Tegelijkertijd werden aan Jacob Ruysdaellaan nog 4 woningen gebouwd.

C. Huygenslaan