Collège Néerlandais - Nederlands Studentenhuis

Boulevard Jourdan 63, Parijs

1927-1937

Onderdeel van de Universiteit van Parijs, bedoeld als huisvesting voor Nederlandse studenten.

Een van de belangrijkste voorbeelden van Nederlandse architectuur in Frankrijk.

Gebouw is ernstig verwaarloosd.
In 1997 is door de staatssecretarissen Dick Benschop (Buitenlandse Zaken) en Rick van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van restauratie.
Geconcludeerd werd, dat herstel alleen mogelijk zou zijn als het gebouw als monument zou worden aangewezen.
De Franse overheid heeft dit in 2005 gedaan en tevens 8 miljoen euro ter beschikking gesteld.
Vanuit Nederland is ca 2 miljoen euro toegezegd.
Er is nog ruim 3 miljoen euro nodig voor de restauarie, die waarschijnlijk in 2009 start.
Meer informatie op de website van het Collège Néerlandais: www.ciup.fr/college-neerlandais/

Onderstaande foto's zijn gemaakt door Emile Gregoire, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Foto's met toestemming van BuZa geplaatst.