Transformatorgebouw

Zeedijk, Hilversum
22-10-1927 in gebruik genomen.

Tekening van Dudok toont hoog- en laagspanningsgebouw annex wagenloods en kantoortje.

Huidige gebouwtje, transformatorstation, is restant van het oorspronkelijk gebouwde.
Dakopbouw en zijvleugel bestaan niet meer.