Transformatorgebouw

Zeedijk, Hilversum
1927

Tekening van Dudok toont hoog- en laagspanningsgebouw annex wagenloods en kantoortje.
.

Huidige gebouwtje is restant van het oorspronkelijk gebouwde.
Dakopbouw en zijvleugel bestaan niet meer.