Kantoor van de "Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken", Velsen.

Thans: Corus

Rijksmonument
Op lijst van monumenten uit na-oorlogse wederopbouwperiode.

Bouwplan 1947;
laatste fase, de directievleugel ("gouden vleugel") was gereed in 1956.

Boven de entree van de directievleugel is in 1959 een bronzen sculptuur van André Schaller aangebracht getiteld: "De engel, de denker en de arbeider"