Lorentzvijver

Ontwerp: W.M. Dudok, 1930.

Gelegen in Hilversum Oost, op de grens van Liebergen en Astronomische buurt,
tussen Van de Sande Bakhuyzenstraat en Kamerlingh Onnesweg.
Aan de westzijde de Lorentzschool, ook van Dudok,
aan de oostzijde het beeld van Vrouw met Kind van Joop Hekman.

Vijver van belang voor eerste opvang van hemelwater.