Vijvers in Hilversum

Hilversum ligt op het noordelijke deel van de Utrechtse heuvelrug.
Deze rug kent in Hilversum een 4-tal toppen, van zuid naar noord:

Deze rug vormt een waterscheiding tussen oost en west.
De vijvers in Hilversum zijn belangrijk voor de eerste opvang van regenwater, dat snel naar oost en west van de heuvelrug wegstroomt.

Waterbeheerder in het Gooi: Hoogheemraadschap Amstel Gooi Vecht (AGV)