Vijver Kerkelandenlaan

Tussen kerkcentrum De Waaier en bejaardencentrum Flat Kerkelanden, Hilversum