Woningwet in 1901 aangenomen door het parlement.
Op 1 augustus 1902 trad de wet in werking.
Diverse categorale woningbouwverenigingen, alsmede de gemeetelijke woningbouwvereniging bouwden vele complexen.

Woningbouwverenigingen

Gemeentelijke woningbouw
De gemeente Hilversum bouwde olv architect W.M. Dudok, directeur gemeentewerken vanaf 1915, gemeentearchitect vanaf 1928.

Voor een overzicht van de door Dudok ontworpen woningen klik hier.

Volksbondbouwvereniging

Oprichting: 25 februari 1907
Ontstaan uit de Hilversumse afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik
Gebouwde woningen:
1914-1915woningen aan de Larenseweg en Conradstraat
architect E. Verschuyl
1952Noorderweg en Stroeslaan, 36 etagewoningen, 16 eengezinswoningen en 4 garages.
Architecten: J.C. van Epen en H. Bunders
196472 flatwoningen
samen met Omroepbouwvereniging

Arbeidersbouwvereniging Hilversum

Opgericht:19 april 1910
Mede-oprichter Jelle Hingst, advocaat en bibliothecaris In totaal 7 complexen met 439 woningen tot aan WOII

Woningbouwvereniging van Erfgooiers

Opgericht: 1914 door Erfgooiers olv Jan Knegt.
Grond in erfpacht van de Vereniging Stad en Lande.
1917-1932 4 complexen: totaal 322 woningen aan Joh. Geradtsweg, Erfgooiersstraat, Hoge Larenseweg, Ludensstraat
1956: 146 woningen Hilversum Noord, 11e bouwplan 1961-1964: deel Kamrad: Zevenbergen 1-35 2-66

Arbeidersbouwvereniging Ons Ideaal

Opgericht: 1919.
Woningbouwcomplezen: Totaal 552 woningen, waarvan 22 bejaardenwoningen (1941) Fusie in 1920 met Woningbouwvereniging Over 't Spoor.

Patrimonium
PC vakbond opgericht in 1895.
Architecten: P. Vorkink en J.P. Wormser.
Tussen 1915 en 1924 (rondom 2e Gemeentelijke Woningbouwcomplex van W.M. Dudok. 1961-1964: deel Kamrad Aardjesberg 1-33 2-34; Kamerlingh Onnesweg 194-228; Den Ool 1-65 2-36

Goed Wonen
B.H. Bakker en H. Bunders Diependaalselaan (zuidzijde, tussen Bosdrift en Hilvertsweg)

't Gode Woonhuys
1920 Vermeerlaan eo middenstandswoningen + school, (Amsterdamse school), C. de Groot en J. van Laren

Cooperatieve Bouwvereniging Eigen Woning
Architect: D.A. van Zanten.

Fusies
1997 Atrium: fusie van Woningbouwvereniging van Erfgooiers (1914), Woningbouwvereniging Huizen (1913)
2001 Alliantie, fusie van Atrium Gooi en Vechtstreek, Groene Stad Almere, SCW Amersfoort eo, de Dageraad Amsterdam
29-12-2003: fusie met Goed Wonen Nederhorst den Berg
1-1-2006: Alliantie
1-1-2006 fusie Alliantie met PWV Wonen Amsterdam

Stichting Woningcorporaties het Gooi en Omstreken 1995 woningbouwvereniging St Joseph (Electrobuurt): 3 complexen (102,103,104) 1922-1926, 176 woningen, Nic. Andriessen 55 woningen met winkelhuis en winkel Dudok Wonen

Bouwvereniging St Joseph
1912-2001
Initiatief van de RK Arbeidersbeweging
Architect: Nic Andriessen
Nu: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken
2e, 3e en 4e complex: Electrobuurt
In procedure voor Gemeentelijk monument

Complex 1; 1918
Huygensdwarsstraat

Complex 2; 1922:
Jan van der Heydenstraat 102 t/m 122
Voltastraat 81 t/m 117
Eemneserweg 142 t/m 166
Wattstraat 1 t/m 15
Wattstraat 2 t/m 12
Gemeentelijk Monument

Complex 3; 1924
Jan van der Heydenstraat 124 t/m 152
Ohmstraat 27 t/m 77
Voltastraat 32 t/m 62 Gemeentelijk Monument

Complex 4; 1926
Ampèrestraat 35 t/m 55
Coulombstraat 1 t/m 15
Coulombstraat 2 t/m 32
Ohmstraat 1 t/m 19
Ohmstraat 21 t/m 25
Voltastraat 20 t/m 30
Voltastraat 75 t/m 79
Gemeentelijk Monument

Kamrad (deel)
Vogelpan 1-65 2-36
Baerbergen 1-35 2-66

Totaal 176 woningen