Woningwet in 1901 aangenomen door het parlement.
Op 1 augustus 1902 trad de wet in werking.
Diverse categorale woningbouwverenigingen, alsmede de gemeente bouwden vele complexen.

Woningbouwverenigingen

Gemeentelijke woningbouw
De gemeente Hilversum bouwde olv architect W.M. Dudok, directeur gemeentewerken vanaf 1915, gemeentearchitect vanaf 1928.

Voor een overzicht van de door Dudok ontworpen woningen klik hier.

Volksbondbouwvereniging

Oprichting: 25 februari 1907
Ontstaan uit de Hilversumse afdeling van de Volksbond tegen Drankmisbruik
Gebouwde woningen:
1914-1915woningen aan de Larenseweg en Conradstraat
architect E. Verschuyl
Renovatie in 1965
1957-1958Buisweg 110 t/m 180 en Stroeslaan 8 t/m 38, 36 etagewoningen, 16 eengezinswoningen en 4 garages.
Architecten: J.C. van Epen en H. Bunders
196472 flatwoningen
samen met Omroepbouwvereniging

Arbeidersbouwvereniging Hilversum

Opgericht:19 april 1910
Mede-oprichter Jelle Hingst, advocaat en bibliothecaris In totaal 7 complexen met 439 woningen tot aan WOII
 • 66 woningen, architectenbureau van Laren, C.J.Worp, architect, Buisweg 11 t/m 121, Verschurestraat 39 t/m 79 In 1988 vervangen door 77 nieuwe woningen en 19 garages Arcgitecten Bertus en Vincent Mulder, Utrecht
 • Woningbouwvereniging van Erfgooiers

  Opgericht: 1914 door Erfgooiers olv Jan Knegt.
  Grond in erfpacht van de Vereniging Stad en Lande.
  1917-1932 4 complexen: totaal 322 woningen aan Joh. Geradtsweg, Erfgooiersstraat, Hoge Larenseweg, Ludensstraat
  1931 4e complex H. Bunders Erfgooiersstraat 110 t/m 140, Gratamastraat 1 t/m 19, 21 t/m 37 en 2 t/m 12 Hendrik Smitstraat 12 t/m 42, 44 t/m 50 11 t/m 45 1948: 5e complex Hendrik Smitstraat 52 t/m 94, 96 t/m 118; Stalpaertstraat 96 t/m 100; Erfgooiersstraat 89 t/m 123 (4,4,6,4) 144 t/m 164 eengezinswoningen, H.Bunders 1956: 146 woningen Hilversum Noord, 11e bouwplan 1961-1964: deel Kamrad: Zevenbergen 1-35 2-66

  1957 - 12e complex, H. Bunders
  Stroeslaan 37-143
  irixstraat 63-71
  Bonnikestraat 56-110
  Buisweg 62-108
  Hannemastraat 1-13
  La Rivierestraat 32-36
  81 etagewoninen en 37 eengezinswoningen 37 schuren en 6 garages

  Huizen nu in bezit van De Alliantie

  Arbeidersbouwvereniging Ons Ideaal

  Opgericht: 1919.
  Woningbouwcomplezen: Totaal 552 woningen, waarvan 22 bejaardenwoningen (1941) Fusie in 1920 met Woningbouwvereniging Over 't Spoor.

  Patrimonium
  PC vakbond opgericht in 1895.
  Architecten: P. Vorkink en J.P. Wormser.
  Tussen 1915 en 1924 (rondom 2e Gemeentelijke Woningbouwcomplex van W.M. Dudok. 1961-1964: deel Kamrad Aardjesberg 1-33 2-34; Kamerlingh Onnesweg 194-228; Den Ool 1-65 2-36

  Goed Wonen
  B.H. Bakker en H. Bunders Diependaalselaan (zuidzijde, tussen Bosdrift en Hilvertsweg)

  't Gode Woonhuys
  1920 Vermeerlaan eo middenstandswoningen + school, (Amsterdamse school), C. de Groot en J. van Laren

  Cooperatieve Bouwvereniging Eigen Woning
  Architect: D.A. van Zanten.

  Fusies
  1997 Atrium: fusie van Woningbouwvereniging van Erfgooiers (1914), Woningbouwvereniging Huizen (1913)
  2001 Alliantie, fusie van Atrium Gooi en Vechtstreek, Groene Stad Almere, SCW Amersfoort eo, de Dageraad Amsterdam
  29-12-2003: fusie met Goed Wonen Nederhorst den Berg
  1-1-2006: Alliantie
  1-1-2006 fusie Alliantie met PWV Wonen Amsterdam

  Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken 1995 woningbouwvereniging St Joseph (Electrobuurt): 3 complexen (102,103,104) 1922-1926, 176 woningen, Nic. Andriessen 55 woningen met winkelhuis en winkel Dudok Wonen

  Bouwvereniging St Joseph
  1912-2001
  Initiatief van de RK Arbeidersbeweging
  Architect: Nic Andriessen
  Nu: Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken
  2e, 3e en 4e complex: Electrobuurt
  In procedure voor Gemeentelijk monument

  Complex 1; 1918
  Huygensdwarsstraat

  Complex 2; 1922:
  Jan van der Heydenstraat 102 t/m 122
  Voltastraat 81 t/m 117
  Eemneserweg 142 t/m 166
  Wattstraat 1 t/m 15
  Wattstraat 2 t/m 12
  Gemeentelijk Monument

  Complex 3; 1924
  Jan van der Heydenstraat 124 t/m 152
  Ohmstraat 27 t/m 77
  Voltastraat 32 t/m 62 Gemeentelijk Monument

  Complex 4; 1926
  Ampèrestraat 35 t/m 55
  Coulombstraat 1 t/m 15
  Coulombstraat 2 t/m 32
  Ohmstraat 1 t/m 19
  Ohmstraat 21 t/m 25
  Voltastraat 20 t/m 30
  Voltastraat 75 t/m 79
  Gemeentelijk Monument

  Kamrad (deel)
  Vogelpan 1-65 2-36
  Baerbergen 1-35 2-66

  Totaal 176 woningen
  Gemeentelijke woningbouw
  In totaal 1350 woningen, gebouwd onder architectuur van W.M. Dudok. In beheer bij Dudok Wonen.

  H. Bunders
  1933, Kamerlingh Onnesweg 199 Neptunusstraat 68 Planetenstraat 56, 58, 60, 62, 64

  1934, Neptunusstraat 63 Planetenstraat 44, 46, 48, 50, 52, 54 Saturnusstraat 62
  NV Exploitatie en Handelmaatschappij "Oleander

  Erfgooiers bouwvereniging