Mr Jelle Hingst

Jelle Hingst
Geboren: 7-10-1875 te Amsterdam
Zoon van mr Sybrand Jan Hingst (1834-1897) en Margaretha Catharina Müller
Studeerde medicijnen te Leiden
Gehuwd op 12-4-1901 te Dantumadeel met Petronella de Clerq (Amsterdam, 8-9-1877, Almelo, 23-12-1952)

Jelle Hingst studeerde Rechten in Amsterdam en vestigde zich na zijn promotie als advocaat in die stad.
Vanaf 1899 werkte hij bij het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, opgericht met als doel het verstrekken van rechtskundige bijstand en adviezen aan de arbeidersverenigingen.

Het echtpaar Hingst-de Clerq vestigde zich eind 1904 in Hilversum, aan de Utrechtseweg 59.

Kinderen:
- Peta (1903 - ?)
- Sybrand-Jan (1905 - ?)
- Pieter (1907 - 1912), begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Hilversum
- Simon Stijl (1911 - ?)
- Samuel (1913 - 1965), begraven op begraafplaats Den en Rust te Bilthoven

Echtscheiding 21-11-1919
Opnieuw getrouwd in Hilversum op 21-8-1922 met Lumina van Rees (Zwolle, 10-5-1886).

Jelle Hingst was maatschappelijk zeer actief.
1906 werd hij secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor wettelijke bescherming der Arbeiders.

Medeoprichter van de Arbeidersbouwvereniging Hilversum, die in 1912 het eerste woningbouwcomplex voor arbeiders realiseerde aan de Ericastraat e.o., onder architectuur van J. Verschuyl.
Aan de Camelistraat is nog een gedenksteen voor Jelle Hingst te vinden.

Medeoprichter en voorzitter van de Vereniging Volksbadhuis te Hilversum.
Deze vereniging realiseerde in 1921 een badhuis aan de Meidoornstraat onder architectuur van W.M. Dudok.

Bestuurslid Hilversumsche School Vereniging, met school aan de Frans Halslaan 70.

Vanaf 1911 tot 1919 gemeenteraadslid voor de Vrijzinnig Democratische Bond (In 1946 gefuseerd met SDAP tot PvdA).
Van 1913 tot 1914 wethouder

Bestuurslid van de Vereeniging Stad en Lande van Gooiland, namens de gemeenteraden.

Kocht in 1916 de bij de Aardjesberg gevonden zwerfkei voor f 10,- , die enkele jaren later op kosten van Floris Vos werd vervoerd naar Hilversum en daar nu nog ligt aan de 's-Gravelandseweg.

Bevorderde de oprichting van een openbare bibliotheek en leeszaal door de Hilversumsche Afdeeling van den Bond van Nederlandsche Onderwijzers aan de Herestraat 39

Vanaf 1916 secretaris van de Stichting Het Verzorgingshuis, dat het verzorgingshuis De Egelantier realiseerde.

Vanaf 1917 voorzitter van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen

Vanaf 1917 voorzitter van de Vereeniging Spaarbank

In 1919 medeoprichter en bestuurslid, vanaf 1921 voorzitter van de Volksuniversiteit.

Vertrok in 1924 naar Arosa, Zwitserland.
Na terugkeer uit Zwitserland woonde hij tot zijn overlijden in Bloemendaal.
Jelle Hingst overleed op 14-6-1927 te Amsterdam en werd begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Hilversum bij zijn zoon Pieter.

Vermelding in het Gulden Boek der gemeente Hilversum, bij de ingebruikstelling van het Gulden Boek op 4 maart 1955

Meer lezen?

In het Hilversums Historisch Tijdschrift "Eigen Perk" is een artikel verschenen over Jelle Hingst, geschreven door Kees van Aggelen: "Jelle Hingst, de kei van Hilversum!".