Gulden Boek der Gemeente Hilversum

Op 3 februari 1953 heeft de Gemeenteraad van Hilversum het "Gulden Boek der Gemeente Hilversum" ingesteld. Op 4 maart 1955 is het boek daadwerkelijk in gebruik genomen.
Op dat moment waren 46 personen, die zich in Hilversum verdienstelijk hebben gemaakt ingeschreven.


Eerst ingeschrevene: notaris Albertus Perk

Inschrijvingen in het boek vinden plaats op de verjaardag van Hilversum: 4 maart

Andriessen Jr, C.1865 - 1947Dirigent, componist
Alphonsus, H.P.E. (Harrie Geelen)1939 - Animator, dichter, illustrator, regisseur, schrijver, stemacteur, tekenaar en vertaler
Bakker, B.H.1879 - 1951Architect, bestuurder
Bakker, E.C. 1946 Burgemeester, 1998-2011
Bastiaanse, W.A.F.1868 - 1947Leraar, dichter en schrijver
Beels, C.H.1889 - 1972Bankier, bestuurder
Beker, R.
Berg, C.H. van den 1885 - 1974Accountant, kerkelijk bestuurder
Berg, Erik van den 19..Tandarts, bestuurder; meer info
Bergsma, P.1899 - 1990Gemeentesecretaris
Betlem, M.1881 - 1957Kunstschilder
Bijlholt, PietFilmliefhebber
Blokker, A.1919 - Slager, bestuurder
Blijdenstein, B.W.1839 - 1914Bankier, weldoener
Boendermaker - Duyvendak, mw E.A.C.1922 - Vrijwilligster
Boerhout, J.1863 - 1930Banketbakker, schrijver
Bogtman, L.A.1900 - 1969Zanger
Boot, J.J.G.1902 - 2002Burgemeester Hilversum, 1951 - 1968
Boot - Colijn, mw W.A.1901 - 1971Vrijwilligster, bestuurder
Bos, H.28-4-1925Bestuurder
Bosch - Kelder, mw E.1923 - Bestuurster
Brandts Buys, J.S.1905 - 1959Musicus, directeur Goois Muzieklyceum
Brattinga, P.A.1905 - 1975Steendrukker, bestuurder
Broeksz, J.B.1906 - 1980VARA-medewerker, bestuurder VARA, NRU, NTS, NOS
Brouwer, A.1827 - 1908Kunstschilder
Bruijn, C.P. 1883 - 1978Schrijver, onderwijzer
Coterlet - Saras, mw G.M.N. van der1911 - 1986Bestuurster
Dankers, H.J.J.1924 - 1997Winkelier, bestuurder
Dengerink, mw. H.J.4-3-1918, 15-6-2002docente
Dekema, P.1877 - 1953Directeur Arbeidsbeurs, bestuurder
Dekkers, Jean-Pierre10-8-1943, 31-10-2014onderwijzer, bestuurder
Deure - Boer, mw J. van der1930 - Kraamverzorgster, bestuurster
Dieperink, Dr. G.J.1895 - 1973Leraar, verzetsstrijder
Dikken, Arie den 19..Gemeente-ambtenaar monumentenzorg
Dondorp, J.J.11906 - 1996Leraar, hoofd Wisseloordschool, diverse initiatieven voor hulp aan verstandelijk gehandicapten
Doornbosch, A. 1926 - 2010Organisator volksliedzang voor de VARA, hoofd Nederlands Volksliederen Archief
Dop, Dr. A. van1905 - 1985Leraar en directeur gemeentelijke HBS
Dorren, Mr K.H.J.1926 - 2000Gemeentesecretaris
Dudok, W.M.1884 - 1974Architect
Dijk, G. van1902 - 1976Groothandelaar, bestuurder
Dros, E.T. (Imme)1936Schrijster
Eck, S.F.
Felix, N.A. 1897 - 1952Directeur Publieke Werken, brandweercommandant
Freeman, Dr. G.P.1921 - 2005Bestuurder, gemeenteraadslid, wethouder
Frank, Mgr H.F. 1892 - 1967Pastoor St Vitusparochie en deken van Hilversum
Geelen, H. (Harrie)1939 - Animator, dichter, schrijver
Geradts, J.1837 - 1925Boekhandelaar, uitgever, gemeenteraadslid
Gieskes, J.G.E.1888 - 1974Directeur NSF
Gils - Hendriksen, mw J.C. van1909 - 2009Bestuursfuncties RK vrouwenbeweging
Groot, W. de
Groote, A.M.P. 1894 - 1977Bestuurder
Grothe - Twiss, Jonkvr H.A.J.1860 - 1947Bevorderaarster kunst (theater)
Gunning Wzn, Prof Dr J.H. 1859 - 1951Pedagoog
Haar, M.J. ter1903 - 1990Badmeester, bestuurder
Hanrath, J.W. 1867 - 1932Architect
Harmelen - Braun, mw S.M. van
Hartsen, Jonkvr H.S.1860 - 1946Drankbestrijdster
van Hasselt, L.J. 1882 - 1958Hoofd Geuzenschool, bestuurder
Heek, C.L.1878 - 1941Boekhandelaar, geschiedvorser
Hellenberg Hubar, Mr. J.A.G.M. van1896 - 1951Burgemeester
Hemel, L.O. van1892 - 1981Musicus
Hendriks, J.1910 - 2000Politiefunctionaris, oprichter Schilderskring
Hengel, Dr J.F. van1811 - 1892Huisarts
Hingst, Mr. J. 1875 - 1927Voorzitter Arbeiders Bouwvereniging, bestuurder
Hoen, H. 't
Hoorn Alkema, mw. A.W. van
Horst, Dr A. van der1899 - 1965Organist, dirigent
Huis in 't Veld, G. 1921 - 1988Melkfabrikant, verzetsstrijder, bestuurder
Jaarsma, S. 1872 - 1927Fabrikant haarden en brandkasten
Jager, H.C. de
Jong, J. Czn. de1904 - 1986Journalist, radio-omroeper NCRV, bestuurder
Jongerius - Wolters, mw L.L.F.J.
Kaa, J.C. van der1909 - 1995Werknemer AVRO, bestuurder amateurtoneel
Kardux, J. 1869 - 1965Gemeentesecretaris
Klerk, P.J.M. de1918 - 1996Bestuurder gehandicaptenorganisaties
Kloos, M.L.J. 1884 - 1959Zanger
Koekkoek, J.H.B. 1840 - 1912Kunstschilder
Kooger, J.
Kors,O.P., Prof. Magister Dr. J.A.A.M. 1885 - 1966Dominicaan, voorzitter KRO, NRU, NTS
Kraaijeveld - Wouters, mw J.G.Burgemeester
Kreijns, K.A. 1902 - 1986Huisarts, geneesheer-directeur RK Ziekenhuis
Kreijns - ten Braak, mw E.G.M.A.1902 - 1992Huisarts, gemeenteraadslid
Kuile - Verbroek, mw M.C. ter1906 -1999Bestuurster vrouwenbeweging
Kuijper Dzn, P.1879 - 1942Gemeenteraadslid
Lambooy, J.M.J.H. 1874 - 1942Burgemeester
Lange, Dr P.W. de1887 - 1990Historicus
Langendoen, C.
Later, J.1878 - 1962Directeur lichtbedrijven
Leerkamp, G. 1906 - 1968Onderwijzer speciaal onderwijs, hoofd Prof Heymansschool
Leest, J. van der
Lobregt, J. 1916 - 2001Bestuurder speeltuinvereniging
Lobregt - Tabak, mw G.1918 - 2005Vrijwilligster speeltuinvereniging en bejaardensociëteit
Looman, A. 1909 - 1986Initiatiefnemer speeltuin, bestuurder
Loorij, J.P.1911 - 1999Bankier, dirigent
Lopes Dias, D. 1884 - 1942Gemeenteraadslid
Louter, Prof. Dr. J. de1847 - 1932Staatsrecht- en volkenrechtgeleerde
Luden, E.1863 - 1942Voorzitter "Stad en Lande van Gooiland"
Maanen - Draijer, mw K. van1906 - 1980Bestuurster
Mensch, E.E. van
Mesdag, G. van1863 - 1939Vennoot van Houten Cacao, weldoener
Meijer, J.H.1886 - 1953Gemeentelijke tuinarchitect
Noordewier - Reddingius, mw A. 1868 - 1949Concertzangeres
Oorschot, A.C. van1882 - 1948Directeur Spaarbank Hilversum
Oterdoom, E.E. 1892 - 1981Schoolarts, directeur GGD
Otten, W.J.H.M. 1929 - Werknemer NOS, bestuurder
Peet, G.M.J.B.
Pekelharing, Dr. G.G. 1886 - 1977Gemeentesecretaris
Perk, A. 1795 - 1880Notaris, bestuurder
Peters Jr, J. 1869 - 1950Huisarts, tuberculosebestrijder
Platteel, Dr. P.J. 1911 - 1978Burgemeester
Poorthuis, H.H. 1920 - 2002Leraar Aloysiusschool, bestuurder
Quist, Piet 1933Winkeleigenaar, bestuurder; meer info
Ravesteijn, P.J. van1864 - 1932Schoolopziener, bestuurder
Reddingius, J. 1873 - 1944Organisator concerten
Reinboud, J.M. 1920 1986Journalist, medewerker KRO
Renou, F.
Reijn, Th.H.A.M.
Rivière - de Vrieze, mw N. la1906 - 1996Bestuurster vrouwenbeweging, gemeenteraadslid
Rodrigues Pereira, S. 1887 - 1969Leraar gymnasium, voorzitter opperrabinaat
Rogge, J. 1888 - 1959Bevorderaar kennis van kunst
Romeijn - Ditmars, mw mr J.P. 1911 - 2009Bestuurster
Rotte, mw Ineke van de Bestuurder ouderenzorg
Rooy, G.J.H. de1896 - 1971Bestuurder RK arbeidersbeweging, gemeenteraadslid
Rozeboom, H.W. 1904 - 1993Werknemer gemeentelijke lichtbedrijven, directeur Gemeentelijk Energie Bedrijf
Schiltmans, N.J.1926 - 2003Bestuurder, gemeenteraadslid
Schipper, J.1886 - 1962(Ziekenfonds-)bestuurder
Schönfeld, Dr. M. 1880 - 1958Leraar gymnasium
Schouten - Wepster, mw E.A. 1918 - Bestuurster
Schreuder, Prof Dr J.T.R. 1907 - 1989Internist, geriater en geneesheer-directeur Zonnestraal
Slagt, G. 1932 - Medewerker NOS, mede-oprichter en voorzitter Beatrixband
Sloet tot Everlo, Baron F.W.B.1853 - 1931Stichter RK Ziekenhuis
Sluijk, J.G.W. 1910 - 2005Verzetsstrijder, gemeenteambtenaar
Sluis, Mr W.R. van der1923 - 1988Burgemeester Hilversum 1977-1988
Sluis - Cnossen, mw. P. van der1931 - Burgemeestersvouw
Sluijter, W.F.M. 1927 - Leraar, bestuursfuncties
Smallegange - Wolthers, mw L.J. 1925 - Bestuurster
Snijders, Generaal C.J.1852 - 1932Militair
Stam, J. 1916 - 1999Opzichter abattoir, bestuurder
Stappershoef - Bouman, mw A.M.
Steentjes, H.1903 - 1998Werknemer Gooi- en Eemlander, bestuurder
Straalman - Kremer, mw H.1896 - 1970Gemeenteraadslid, bestuurder
Swanenburg de Veye, Mr H.J.A.S.
Swol - Brouwenstijn, mw G.D. van1915 - 1999Zangeres
Taddel, Mejuffrouw C.P.T.1863 - 1941Grondlegster Diakonessenziekenhuis
Tissot van Patot, Ir P.C. 1907 - 1996Bestuurder Gooise Atletiek Club
Uchelen, Ds N.P.E.G. van 1870 - 1957Dominee
Urlus, J. 1867 - 1935Operazanger
Veld, Ir F.A. in 't 1912 - 1993Fabrikant, voorzitter KvK, bestuurder gezondheidszorginstellingen
Verheul, G.W.C. 1913 - 2005Verzetsstrijder, medewerker IKOR en NCRV
van de Vliet, Dr P.G. 1902 -1984Leraar gemeentelijke HBS, gemeenteraadslid
Vogt, W.1888 - 1973Omroeppionier, directeur AVRO
Vorst, J.E.C.M. van der1910 - 1994inkelier, bestuurder
Wessel, I. 1883 - 1978Huisarts, geneesheer-directeur Diakonessenziekehuis
Wester - Freseman Gratama, mw E.A. 1919 - 1986Bestuurster vrouwenbeweging, gemeenteraadslid
Wevers, M. 1918 - 1972Bankier, bestuurder
Wilbrink Hoitsema-Kok, mw G.H. 1869 - 1947Kinderboekenschrijfster
Wit Gzn., W.J. de1842 - 1914Directeur weverij
Wolters, J.M. 1933 - Werknemer Wereldomroep en NRU, musicus
Zutphen, J.A. van 1863 - 1958Initiatiefnemer Zonnestraal

Bron: Gemeente Hilversum