Oud-katholieke kerk St. Vitus


Melkpad 12-14, Hilversum

1889; architect: P.A. Weeldenburg
Neobarokke kruisbasiliek

Fresco's

Uit 1914.
Hoog in het kerkgebouw zijn 18 vakken, die in de periode 1933-1937 zijn voorzien van fresco's door Paul Determeyer (1892-1971).
De afbeeldingen tonen momenten uit het leven van Jezus, in chronologische volgorde, beginnend rechts in het koor:

 • Aankondiging
 • Geboorte
 • Opdracht van de Heer in de tempel
 • Aanbidding der wijzen
 • Vlucht naar Egypte
 • Twaalfjarige Jezus in de tempel
 • Doop in de Jordaan
 • Bruiloft te Kana
 • Genezing van de blindgeborene
 • Maria en Martha
 • Olijfberg
 • Ecce Homo
 • Kruisiging
 • Verrijzenis

4 kleinere afbeeldingen van de evangelisten zijn in 1937 aan de beide zijmuren aangebracht.

In het transept zijn 4 afbeeldingen aangebracht:

 • Wonderbare spijziging
 • Abrahams offer
 • Emmaüsgangers
 • Elia in de woestijn
 • Wonderbare visvangst