Zeebrug of Grote Pijp

brug over de Zeepoort.
Doorgang in de vestingwal tussen de bastions Oud Molen en Katten.
Verbinding tussen de Oude Haven (zuidzijde) en de vm buiten de vesting gelegen zeehaven (noordzijde).
De doorgang kon vroeger worden afgesloten door zware sluisdeuren.

De overwelming dateert uit 1789.

Zuidzijde
Noordzijde