Mozaiek, school


vh Elout van Soeterwoudeschool
Bestaande uit 2 naast elkaar gelegen schoolgebouwen:

Wirixstraat
van Strijlandstraat