St. Cuneraschool


Kamerlingh Onnesweg 2, 1223 JK Hilversum

Wijk: Oost, Buurt: Liebergen.

Architect: Nic. Andriessen, 1928
Opdrachtgever: St-Annagesticht.

In procedure voor Gemeentelijk Monument

Katholieke kleuterschool: St. Agneskleuterschool
Later kleuterschool het Startpunt,
de Vrije school.
Thans (een dependance van de Nassauschool, PC basisonderwijs.
Website Nassauschool

Tevens is in het pand gevestigd:
Peuterspeelzaal Het Zonnestraaltje (Stichting vrije peuterspeelzalen Hilversum)