Openbare basisschool De Dubbeldekker

Oude Amersfoortseweg 196, Hilversum

De andere locatie: Schuttersweg (Vondelschool)

Voorheen: Openbare Spinozaschool en Chr. Aart Verheulschool met elk 7 lokalen.
1966
Architect: S. Joustra, hoofdingenieur Publieke Werken Hilversum.
Gymzaal in periode 1969-1971 aangebouwd, tussen beide scholen en deze verbindend.

Gemeentelijk Monument

Website van de school

Voor de school beeld van "Eland"

Meer eland...
 
 
oudeamersfoortsewegnr196-198_4k