Openbare basisschool De Dubbeldekker

Oude Amersfoortseweg 196, Hilversum

De andere locatie: Schuttersweg (Vondelschool)

Voorheen: Openbare Spinozaschool en Chr. Aart Verheulschool met elk 7 lokalen.
1966
Architect: S. Joustra, hoofdingenieur Publieke Werken Hilversum.
Gymzaal in periode 1969-1971 aangebouwd, tussen beide scholen en deze verbindend.

Vanaf augustus 2020 is de linker helft in gebruik bij Stip-basischool De Windkanter (voorheen locatie Merem, Soestdijkerstraatweg)
Tegelijkertijd verhuisde de Taalschool van de Oude Amersfoortseweg naar de Jan Blankenlaan 8.

Gemeentelijk Monument

Website van de school

Voor de school beeld van "Eland"

Meer eland...
 
 
oudeamersfoortsewegnr196-198_4k