Ichthusschool
Vuurvlindermeent 60, 1218 GZ Hilversum.
035-6918856

Basischool, protestants-christelijk
onderdeel van de Wilhelminaschool in Hilversum.

In de zomer van 2005 is de school verplaatst naar de lokalen van de voormalige internationale school, aan de andere zijde van het complex.
De voormalige lokalen van de Ichthusschool zijn afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw van de drie scholen.
Vanaf 12 maart 2008 in nieuwbouw van Brede Combinatieschool.

Vanaf schooljaar 2011-2012 wordt alleen nog les gegeven aan groep 8.
Na dit schooljaar wordt de locatie opgeheven.