Amsterdamsepoortbrug

Brug over de Singelgracht in de Amsterdamsestraat, Muiden