Fermanplantsoen

Muiden

Plantsoen op het voormalige ravelijn Weesperpoort. Bereikbaar vanuit de stad via brug (kippenbruggetje) over Weesperpoortsluis.