Kruitfabriek

Kruitpad 13-15, Muiden

De kruitfabriek in Muiden dateert van 1702. Toen werd kruitmolen "De Krijgsman" gebouwd door Reijnier van Cuyk, wiens kruitmolen in Amsterdam het jaar daarvoor was ontploft. Amsterdam stond geen nieuwe kruitmolen toe in de stad.
Vanaf 1831 was de kruitfabriek in handen van de familie Bredius.

De kruitfabriek heeft diverse namen gehad:
De Verenigde Buskruitfabriekatie (vanaf 1843)
De Nederlandse Springstoffenfabrieken (vanaf 1922)
Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabrieken (KNSF)
Muiden Chemie (na fusie met Dynamit Nobel AG in 1972)

Muiden Chemie International (na overname door Royal Ordnance in 1991) Sluiting m.i.v. 2004

Na de sloop van enkele fabrieksgebouwen resteren nog een 18de-eeuws kruithuis (pakhuis),een hal en loods uit circa 1883 alsmede een kantoor en het laboratorium.

J.F Klinkhamer was architect van: 1899: schutsluis
1903: koetshuis met woning
1903: magazijn bij de schietbaan
1903: werkhuizen
1903: uitbreiding machinegebouw

B.J. OuŽndag ontwierp:
1916: personeelswoningen, Kruitpad 7-11
1916: woning chef-machinist, Kruitpad 12

De toekomst van het KNSF-terrein (ca 46 ha groot) is onderwerp van debat.
Spelers o.a. provincie Noord-Holland, gemeente Muiden, KNSF Vastgoed, natuurbeschermingsorganisaties.
Na sanering zullen er zeer waarschijnlijk op het terrein woningen worden gebouwd (hoeveel?). Het Kruitbos blijft bewaard.