Transformatorstation

Echolaan, Muiderberg, gemeente Muiden

Architect: Johannes Bernardus van Loghem
Gebouwd in periode 1914-1919.
Opdrachtgever: Provinciaal Electrisch Bedrijf van Noord-Holland (P.E.N.)

Tegeltableaus van haan met zonnestralen (licht), een symbolische manier om te waarschuwen tegen gevaren van hoogspanning, zijn kenmerkend voor de (ca 80) transformatorhuisjes van van Loghem.