Hoeksteenschool

H. Kamerlingh Onnesweg 74, 1402 EK Bussum

Architect: ?, 1951

Oorspronkelijk H. Hartschool (Rooms Katholieke Jongens- en Meisjesschool voor lager onderwijs).
Sinds 1972 De Hoeksteen, basisschool

In 1994 gerenoveerd,
In 2004 uitgebreid met extra lokalen en multifunctionele ruimte (architecten: VOCOS Architecten).

Website De Hoeksteen