Monument voor de gevallenen WO II

Beeldhouwer: Nicolaas Adrianus van der Kreek (1896 - 1967)
Dr. Frederik van Eedenweg
Onthulling op 8-10-1949, door burgemeester J.C. Haspels en de voorzitter van het Monumentencomité ir Oostwoud Wijdenes
Franse kalksteen

(N.A. van der Kreek wwonde aan de W. Bilderdijklaan 26 in Bussum)

Monument ter nagedachtenis aan de ongeveer driehonder omgekomenen in WOII, verzetsmensen en andere oorlogsslachtoffers.