Monument voor de gevallenen WO II

Beeldhouwer: Nicolaas Adrianus van der Kreek (1896 - 1967)
Dr. Frederik van Eedenweg
Onthulling op 8-10-1949, door burgemeester J.C. Haspels en de voorzitter van het Monumentencomité ir Oostwoud Wijdenes
Franse kalksteen

(N.A. van der Kreek wwonde aan de W. Bilderdijklaan 26 in Bussum)