Natuurbrug Zanderij Crailo, Hilversum

De natuurbrug, met een lengte van ca 800m verbindt het Spanderswoud (aan de westkant) met de Gooise heidevelden, de Wester- en Bussummer Heide (aan de oostkant).
Deze verbinding voor uitwisseling van dieren en planten was door de provinciale weg N254, de spoorlijn Bussum-Hilversum, het emplacement van Railpro en divers sportvelden geblokkeerd.

Aanleg in de periode 2002 - 2006
22 april 1998GNR ontvangt Pyramide Landschapsarchitectuur voor plan Crailo met natuurbrug.
11 december 2002Officiële start van de aanleg in aanwezigheid van de Minister van Landbouw, de heer C.P. Veerman.
September 2003Bouw uitzichttoren naast de natuurbrug in aanleg.
11 maart 2004Oplevering kunstwerken
3 mei 2006Opening door H.M. Koningin Beatrix
30 oktober 2008Uitkijktoren wordt buiten gebruik gesteld ivm veiligheidsproblemen.
juli 2009Uitkijktoren afgebroken.
Partners en financiers van het project
  • Goois Natuurreservaat
  • Gemeente Hilversum
  • Provincie Noord-Holland
  • Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  • Europese Unie
  • NS Vastgoed
  • Prorail
  • Railpro
  • Nationale Postcode Loterij
  • VSB Fonds

 

Uitvoerder: Ballast Nedam

Voor de aanleg van de natuurbrug was herinrichting van de Sportvallei aan de oostzijde van de spoorlijn noodzakelijk.
Betrokken verenigingen:

De natuurbrug kent 2 overspanningen:
* de langste over de spoorlijn, het emplacement van Railpro en de weg tussen de sportvelden (ca 150 lang, 50m breed) en
een kortere (35m lang, 50m breed) over de provinciale weg van Hilversum naar Bussum (N254).
Voor de grondlichamen aan weerszijden van de brug en tussen de twee overspanningen alsmede voor bedekking van de viaducten was in totaal bijna 700.000 m3; grond nodig.
Deze grond is afkomstig van o.a.