Phohi monument

Stalen replica (schaal 1:5)) van een aantal van de oorspronkelijke zendmasten.
Rotonde Blaricummerstraat - Randweg Midden, Huizen

Herinnert aan de zendmasten voor de radio uitzendigen met Nederlands-Indië, die aan de Gooilandweg stonden.
Uitzendingen vanaf 1928 (oorspronkelijk vanuit Eindhoven; vanaf 1937 vanuit Huizen)tot 11 maart 1958.
PHOHI (afkorting voor: PHilips Omroep Holland Indië) werd later de Wereldomroep.
Masten zijn na het buiten gebruik stellen opgeblazen.