Ludgerus (Liudger)

In de achtertuin van de Boskapel
Brink 29, Muiderberg, gemeente Muiden

Kunstenaar: Piet H.J. Jungblut, 1949
natuursteen; sokkel van metselwerk.

Stond aanvankelijk in de voortuin van de vm RK Kweekschool Ludgerus, Amersfoortseweg te Hilversum.
Na sluiting van de school is het beeld naar Muiderberg verplaatst, op initiatief van Klaas Sierksma.
Daarbij werd abusievelijk verondersteld, dat Ludgerus uit Muiderberg afkomstig was.
(Hij kwam uit Zwesen bij Maarssen.)

Website Kerk aan Zee