Chr. kleuterschool "de Bijenkorf"


Van 't Hoffplein 2, Hilversum

Wijk: Nieuwe Wijk Over 't Spoor
Buurt: Maranathakerkbuurt.

Gebouwd in 1929.
Architecten: Wormser en Wentink

Gemeentelijk Monument

Kleuterschool was vanaf 1984 (invoering basisonderwijs) onderdeel van de Nassauschool.

In november 2004 stelde de gemeente voor het pand aan woningstichting Patio te verkopen voor 1,- met de verplichting het gebouw te restaureren.
Voorgenomen bestemming: peuterspeelzaal en sociaal culturele activiteiten.
De gemeente was bereid een bijdrage van 100.000 voor deze restauratie te leveren.
In de loop van 2005 is echter besloten in het schooltje een basisschool te huisvesten: de RK basisschool de Trimaran (Kindercampus).
De gemeente blijft eigenaar.
Het is de bedoeling dat de definitieve bestemming een woondienstenzone wordt, na een nieuwe verhuizing van de school naar een lokatie bij Anna's Hoeve.

Restauratie gestart in juni 2005.
Tegelijkertijd vindt afbraak en nieuwbouw van de woningen in de directe omgeving plaats ("Dudok Revisited")

In gebruikname school: 9 januari 2006.
Gebruiker: Stichting Katholiek Onderwijs Gooi en Eemland, lokatie Wilgetoren (Kindercampus)
Website: Kindercampus

Bijenkorf
Zomer 2005.
Vóór de restauratie
Februari 2006
Na de restauratie