Jan van Rijckenborghschool

's-Gravesandelaan 15, Hilversum

Architect: J. Killewijn, 1931

Informatie van de Rozenkruisers:
De Jan van Rijckenborghschool is een basisschool onder het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis..
De Stichting is opgericht door het Lectorium Rosicrucianum, de Geestesschool van het moderne Rozenkruis.
De Jan van Rijckenborghschool in Hilversum werd in 1965 gestart in het voormalige centrumgebouw van de Rozenkruisers aan de Trompenbergerweg.
Toen het centrumgebouw van de Rozenkruisers in het begin van de jaren �80 verhuisde naar de Koninginneweg 41, werd de school gevestigd in een villa in de Sterrenbuurt.

Tot 1985 was de Jan van Rijckenborghschool een priv� school.
In 1985 kreeg de school het predicaat �algemeen bijzonder�.
Daarmee kreeg de school recht op onderwijshuisvesting en subsidie.
Het gebouw aan de �s Gravesandelaan werd in die tijd betrokken.

De laatste jaren is de basisschool snel gegroeid, vooral door de bijzondere sfeer, levensbeschouwelijke achtergrond, de kleinschaligheid, en de centrale ligging van het gebouw.
Veruit de meeste kinderen komen uit gezinnen die geen lid zijn van het Lectorium Rosicrucianum.

In 2010 zal de school, na een grondige en ingrijpende verbouwing, weer het gehele gebouw van J. Killewijn in gebruik nemen.

Voor meer informatie:
website: www.janvanrijckenborghschool.nl
telefoon: 035-6832913
e-mail: Hilversum@janvanrijckenborghschool.nl

Bron: Menno Karres � Hilversum