KinderCampus

Basisschool en buitenschoolse opvang
Willem Bontekoelaan 34 / (Jan van Riebeeckweg 53), Hilversum

Voorheen: lagere school en St.-Ludgardkleuterschool
1968
Bureau voor Architectuur en Stedebouw, Amsterdam
Architecten: K.P. Tholens en L.J.G.M. van Steenhardt Carrê.

Website van de school

Nieuwbouw opgeleverd in 2014.
Architect: Van Ancum Hoogendoorn